Torktumlare luktar illa

Senast uppdaterad 2019-11-05 10:25

Problem

  • Dålig lukt från torktumlaren
  • Torktumlaren luktar obehagligt

Avser

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Har du en torktumlare med kondensor eller värmepump, rengör filter i lucköppningen eller kondensorkammaren. Läs bruksanvisningen
  2. Kvarstår problemet efter rengöring, kontakta ett auktoriserat servicecenterHjälpte den här artikeln dig?