Hur rengör man Electrolux-ugnen med pyrolytisk funktion?

Senast uppdaterad 2022-11-30 09:30

Problem

  • Hur man rengör ugnen med pyrolytisk funktion
  • Ugnens display visar PYR eller  symbol
  • Ugnen visar påminnelse för pyrolytisk rengöring

Gäller för

  • Inbyggnadsugnar med pyrolytisk funktion

Lösning

Pyroclean-funktionssymbolen på alla Electrolux-ugnar kommer att se ut så här

Pyroclean kan också kallas Pyrolys i vissa användarmanualer

Alla Pyroclean-ugnar har inbyggda påminnelser som påminner dig när rengöring krävs. PYR - blinkar i displayen i 10 sekunder efter varje aktivering och avaktivering av ugnen


Innan du använder Pyroclean

*Viktigt att veta att instruktionerna nedan gäller alla Electrolux ugnar när du använder Pyroclean *Hur man använder Pyroclean på roterande styrmodellerDen blå pilen ovan belyser vad Pyroclean fungerar  ser ut och var den kan hittas på din kontrollpanel

Efter att du har tagit bort dina hyllstöd, hyllor och ugnsplåtar, fortsätt till följande steg nedan

Steg 1. Välj inställningen Pyroclean  blinkar

Steg 2. Vrid på kontrollratten (för temperaturen) för att ställa in rengöringsläget

Steg 3. Tryck på klocksymbolen  för att börja städa

Steg 4. Stäng ugnsluckan. Ugnsluckan låses för fullständig säkerhet

Steg 5. Efter rengöring vrid kontrollvredet för värmefunktionerna till avstängt läge

Steg 6. Vänta tills ugnen har svalnat. Torka av hålrummet med en mjuk trasa och ta bort rester från botten av hålrummet

Steg 7. Returnera hyllstöd och brickor


Hur man använder Pyroclean på Touch-kontrollmodeller

Steg 1. Gå till huvudmenyn och välj Rengöring och välj sedan  PyroClean-inställning (kan även kallas Pyrolis)

Steg 2. Välj önskad tid (På den här modellen får du 3 alternativ angående tid genom att trycka upp eller ner pilarna till höger på skärmen)

Steg 3. Stäng ugnsluckan. När rengöringen startar låses ugnsluckan för fullständig säkerhet och lampan släcks

Steg 4. Stäng av ugnen i slutet av rengöringscykeln och vänta tills den har svalnat. Torka av hålrummet med en mjuk trasa och ta bort rester från botten av hålrummet

Steg 5. Lämna tillbaka hyllstöd och brickor

Instruktionsvideo:


Viktig:

  • Starta inte pyrolysen förrän luckan är helt stängd
  • Säkerställ god ventilation under och efter pyrolysen. Särskilt djur (särskilt fåglar) bör vara i ett välventilerat utrymme under denna tid Vissa fåglar och reptiler kan reagera mycket känsligt på ångorna
  • I våra ugnar är ångorna som kommer från pyrolysen säkra för människor, inklusive barn och personer med hälsoproblem
Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.