Felmeddelande U visas på spis

Senast uppdaterad 2020-03-09 08:22

Problem

  • Felkod U visas på hällen

Avser

  • Spis
  • Häll
  • Inbyggnadshäll

Lösning

  1. För att avaktivera funktionen: tryck på "STOP+GO" och föregående värmeläge aktiveras

Orsak

  • Meddelandet U tyder på att varmhållningsfunktionen är påslagen
  • STOP+GO är aktiverad
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.