Vattendroppar på baksidan av kylskåpet

Senast uppdaterad 2023-01-12 07:36

Problem

 • Vattendroppar kan ses på bakväggen inuti kylskåpet.
 • Isbildning på bakväggen
 • Kondensvatten eller kondensat under hyllorna
 • Droppar på bakväggen fryser och tinar igen
 • Bakväggen är fuktig och våt

Gäller för

 • Kylskåp
 • Kyl/frys

Lösning

Kylskåpet är utrustat med ett automatiskt avfrostningssystem. Det fungerar enligt följande:

Om kylskåpet öppnas kommer varm rumsluft in i enheten. Varm luft innehåller fukt som när den svalnar bildar vattendroppar på kalla ställen i kylskåpet. Eftersom den bakre väggen är en av de kallaste platserna i det inre avsätts de flesta vattendropparna där. Dessa kan även frysa när kompressorn/motorn är igång.Om kompressorn inte är igång värms bakväggen upp och vattendropparna kan rinna av nedåt. Via öppningen i den V-formade kanalen (se orangefärgad pil på bilden) kan du komma direkt in i förångningsbrickan på baksidan av kylanordningen. Förångningsbrickan är placerad direkt ovanför kompressorn. När kompressorn går värms skalet upp och vattnet avdunstar.


OBS: Öppningen måste alltid vara fritt åtkomlig så att vattnet kan rinna av obehindrat! Den gröna plastdelen i mitten fungerar som rengöringshjälp och kan stå i kylen. Vi rekommenderar att rengöra denna öppning regelbundet, dock senast så fort det finns vatten i rännan.

Hanteringstips:

För att hålla kondensbildningen på den bakre väggen och även kompressorns gångtider till ett minimum, observera följande tips:

 • Om möjligt, packa maten i kylen så att maten inte kan släppa ut fukt i miljön. Om du till exempel förvarar mycket grönsaker som grönsallad i kylskåpet ökar luftfuktigheten i kylskåpet och det bildas oftare vattendroppar, särskilt under grönsaksfackets glaslock.
 • Öppna endast kylskåpsdörren vid behov. Ju oftare du öppnar dörren, desto mer blandas den kalla luften från kylskåpet med den varma rumsluften.
 • Lämna endast dörren öppen så länge som det behövs, särskilt på sommaren.
 • Ställ inte varm mat i kylen för att svalna. Ställ dem inte i kylen förrän maten har svalnat till rumstemperatur.

Generellt är rumstemperaturen högre på sommaren och kylskåpet startar därför oftare än på vintern.

Slutsats:

Vattendroppar på baksidan av kylskåpets insida är normalt. Om dropparna byggs upp och bildar ett tjockt lager av is kan detta tyda på en defekt i enheten. I detta fall, kontrollera förseglingen av kylskåpet. (Se artikel: Kylskåp i is) Om dessa tips inte hjälper, kontakta vår kundtjänst för felsökning:

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.