Kyl - Rengöring av avrinningshål/dräneringshål

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:15

Instruktioner för att rengöra avrinningshålet finns i filen nedan

Det går även bra att rengöra detta hål med något långt och böjligt, t.ex. en piprensare, tops eller gardinsprial

Renspip för dräneringshål: Detaljnummer 50214722006.

Länk direkt till renspipen i shopen:https://shop.electrolux.se/search/?text=50214722006

Kyl - rengöring av avrinningshål/dräneringshål

Hjälpte den här artikeln dig?