Det finns frigolit i kylen

Senast uppdaterad 2021-05-03 12:24

Problem

  • Det finns frigolit i kylen
  • Det finns frigolit vid Dynamicair

Gäller för

  • Kylskåp med Dynamicair

Lösning

  1. Det är normalt att det sitter frigolit uppe vid Dynamicair, låt det sitta kvar
  2. Om det finns lös frigolit t.ex vid hyllplan kan du ta bort dessa


Orsak

  • Frigolitbiten sitter under kåpan för Dynamicair och agerar som isolering