Kylskåpet läcker vatten

Senast uppdaterad 2019-11-18 09:14

Problem

 • Läcker vatten från kylskåpet 
 • Samlas kondensvatten i kylskåpet 
 • Rinner vatten underifrån kylskåpet

Avser

 • Fristående kylskåp 
 • Kombinerad kyl/frys 
 • Integrerad kylskåp 

Lösning 

 1. Rengör dräneringshålet i kylskåpet, enklast med tops eller en renspip som går att köpa i vår shop
 2. Här finns en video på hur du rengör avrinningshålet
 3. Töm droppskålen
 4. Placera varorna i skåpet så luften kan cirkulera fritt 
 5. Blockera inte dräneringshålet med varor 

Orsak

 • Det samlas kondensvatten i kylskåpet, detta beror på olika faktorer
 • Exempelvis att varorna är väldigt tätt placerade eller att dräneringshålet är blockerat. Detta kondesvatten åker ner via dräneringshålet till droppskålen där vattnet sedan avdunstar
 • Om dräneringshålet är blockerat kan inte kondensvattnet rinna ner till droppskålen, detta bidrar då till att det samlas mycket vatten i skåpet och kan rinna ut från skåpet. Om droppskålen är full och inte har kunnat avdunsta så rinner vattnet över och orsaker en "läcka" under kylskåpet

Hjälpte den här artikeln dig?