Frysen har frost eller is på sidorna och kanterna

Senast uppdaterad 2020-06-05 12:58

Problem

 • Frost/Is på sidorna och kanterna

Gäller för

 • Frys
 • Kyl/frys

Lösning

Normal is och kondens i fryshyllorna

 1. Det är normalt att frost och is bildas i frysar. När dörren öppnas kommer det in fuktig luft, vilket gör att is skapas. Om dörren har lämnats öppen för länge eller öppnas för ofta kan tillströmningen av fuktig luft leda till kondens som så småningom bildar is. Undvik att lämna dörren öppen under längre perioder
 2. Kontrollera dörrlisten noga. Om dörrtätningen är skadad eller sitter fel kommer temperaturen i frysen att stiga och mycket is och kondens kommer att bildas. Detta kan utlösa larmet på displayen, varningslampan eller ett ljudlarm. Gummitätningen kan kontrolleras genom att sätta in en bit papper mellan dörren och ramen. Papperet ska sitta fast längs hela dörren när den är stängd
 3. Mat ska alltid förvaras i folie eller i en lufttät låda. Mat som lämnas utan skydd avger mycket fukt och is bildas inuti produkten
 4. Det är viktigt att det finns tillräckligt med utrymme runt frysen för att tillse god ventilation. Du hittar mer information om ventilation i din produkts manual
 5. Om temperaturen är för låg för omgivningen kommer mycket is att bildas inuti frysen. Om du väljer en högre temperatur, ca -18 grader C för de flesta miljöer, sänker man risken för att is bildas
 6. Om ett gångjärn är skadat kan detta vara orsaken till problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter 
 7. Frysen måste avfrostas när isskiktet på sidorna når en tjocklek av ca 3–5 mm

Avfrosta frysen 

Det blir enklare att tina frysen när den är tom eller bara innehåller några få produkter

 1. Stäng av produkten
 2. Ta bort alla livsmedelsprodukter ur frysen, linda in dem i flera lager med papper och förvara dem på ett kallt ställe
 3. Låt dörren stå öppen, ta bort pluggen från dräneringen och samla upp vattnet på en bricka. Använd en skrapa för att ta bort isen
 4. När du är klar med avfrostningen, ska insidan av frysen torkas av ordentligt och pluggen till tömningen sättas tillbaka
 5. Slå på produkten 
 6. Ställ in temperaturvredet till lägsta temperatur och låt frysen vara i 2–3 timmar 
 7. Lägg tillbaka maten i frysen igen

Skrapa aldrig av isen med vassa föremål. De kan skada produkten. Använd inga mekaniska verktyg eller andra konstgjorda hjälpmedel för att påskynda upptining, om inte de godkänns av tillverkaren. Om temperaturen på de frysta livsmedlen stiger under avfrostningen kan deras hållbarhet förkortas

Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.