Så här inaktiverar du AirDry på diskmaskinen

Senast uppdaterad 2019-11-04 10:30

Problem

 • Så här inaktiverar du AirDry på diskmaskinen

Avser

 • Diskmaskiner med AirDry-funktion

Lösning

För att inaktivera AirDry-funktionen, se förslagen nedan för stegvisa anvisningar:

OBS! Tillämplig metoden varierar beroende på typen av kontrollpanel på diskmaskinen. Om kontrollpanelen ser annorlunda ut jämfört med figuren nedan, se bruksanvisningen som medföljer maskinen.

 1. För att AirDry-funktionen ska kunnd inaktiveras måste maskinen vara i programvalsläge
  • OBS! Produkten är i programvalsläge när programlampan lyser och displayen visar programmets längd
  • Kontrollera att produkten är i programvalsläge när du slår på produkten
  • Om detta inte händer kan du ställa in programvalsläget på följande sätt: Håll in K1 och K2 samtidigt tills maskinen går över i programvalsläge
 2. Du öppnar användarläget genom att hålla ner K3 och K4 samtidigt tills indikatorerna L1, L2 och L3 börjar blinka och displayen är tom
 3. Tryck på K3
  • Indikatorerna L1 och L2 släcks
  • Indikator L3 fortsätter att blinka
  • På displayen visas den aktuella inställningen: Io = AirDry aktiverad
 4. Tryck på K3 för att ändra inställning: Oo = AirDry inaktiverad
 5. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningenHjälpte den här artikeln dig?