Så här inaktiverar du AirDry på diskmaskinen

Senast uppdaterad 2020-06-09 08:02

Problem

 • Så här inaktiverar du AirDry på diskmaskinen

Gäller för

 • Diskmaskiner med AirDry-funktion

Lösning

För att inaktivera AirDry-funktionen, se förslagen nedan för stegvisa anvisningar:

OBS! Tillämplig metoden varierar beroende på typen av kontrollpanel på diskmaskinen. Om kontrollpanelen ser annorlunda ut jämfört med figuren nedan, se bruksanvisningen som medföljer maskinen

 1. För att AirDry-funktionen ska kunnd inaktiveras måste maskinen vara i programvalsläge
  • OBS! Produkten är i programvalsläge när programlampan lyser och displayen visar programmets längd
  • Kontrollera att produkten är i programvalsläge när du slår på produkten
  • Om detta inte händer kan du ställa in programvalsläget på följande sätt: Håll in K1 och K2 samtidigt tills maskinen går över i programvalsläge
 2. Du öppnar användarläget genom att hålla ner K3 och K4 samtidigt tills indikatorerna L1, L2 och L3 börjar blinka och displayen är tom
 3. Tryck på K3
  • Indikatorerna L1 och L2 släcks
  • Indikator L3 fortsätter att blinka
  • På displayen visas den aktuella inställningen: Io = AirDry aktiverad
 4. Tryck på K3 för att ändra inställning: Oo = AirDry inaktiverad
 5. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningen

Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.