Luckan öppnar sig när maskinen är på

Senast uppdaterad 2019-11-04 09:56

Problem

  • Luckan öppnar sig under användning

Avser

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin

Lösning

  1. Om maskinen är nyinstallerad och integrerad så kan ytterluckan vara för tung eller felaktigt installerad. Kontakta installatören
  2. Rengör spolarma
  3. Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg
  4. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Ytterluckan för tung eller felaktigt installerad
  • Spolsarmarna är igensatta och skapar högt tryck på insidan av luckan
  • Maskinen står ej i våg


Hjälpte den här artikeln dig?