Diskmaskinsluckan öppnas automatiskt

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:20

Problem

 • Diskmaskinsluckan öppnas under program

Avser

 • Fristående diskmaskin
 • Integrerad diskmaskin
 • Bänkdiskmaskin

Lösning

 1. Kontrollera att maskinen står i våg, justera fötterna vid behov
 2. Om maskinen är integrerad så kan ytterluckan vara för tung eller felmonterad. Kontakta installatören om maskinen är nyinstallerad
 3. Rengör spolarmarna i maskinen
 4. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Fel på luckan eller lucklåset
 • Maskinen står ej i våg
 • Felmonterad ytterlucka
 • Igensatta spolarmar som orsakar högt tryck på luckan inifrån

Hjälpte den här artikeln dig?