Diskmaskin läcker vatten från luckan

Senast uppdaterad 2021-10-26 09:49

Problem

 • Läckage från diskmaskinens lucka
 • Läckor under diskmaskinen vid användning
 • Vatten rinner från luckan längst ner eller framtill på diskmaskinen
 • Vatten under diskmaskinen
 • Diskmaskinen läcker

Gäller för

 • Fristående diskmaskin
 • Integrerad diskmaskin

Lösning

1. Kontrollera spolarmarna för att se om de kan rotera fritt när diskmaskinen är laddad.

Ordna porslin och bestick ordentligt - ett stort föremål kan blockera eller hindra spolarmens rotation, vilket leder till att vatten konsekvent sprutar i endast ett läge, vilket kan sätta onödigt tryck på ett område av dörrtätningen och leda till översvämning och läckage i just det området.

Se till att spolarmarna kan rotera fritt och att inga stora föremål blockerar rörelsen eller leder vattenflödet in i ett hörn av diskmaskinen eller tillbaka till innerdörrens panel.

2. Rengör diskmaskinens spolarmar och filter om de är igensatta.

För att göra detta, se instruktionsfilmerna nedan eller bruksanvisningen som medföljer enheten

Rengöring av diskmaskinens spolarmar

Rengöring av filter i diskmaskinen

3. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt). För instruktioner om hur du ställer in din diskmaskin, se din diskmaskins installationsanvisning.

Diskmaskinen ska stå i våg

4. Det finns veck, blockering eller spricka i vatteninlopps- eller utloppsslangen, vilket orsakar läckage:

Dra ut diskmaskinen för att kontrollera att alla slangar bakom enheten är fria från veck.

Inspektera var och en av slangarna från diskmaskinen till kranen och dränera för att se till att det inte finns några synliga skador och att alla tätningar är torra.


Om ovanstående steg inte löser problemet rekommenderas ett servicebesök av en av våra auktoriserade servicetekniker

Orsak

 • En svår vridning av spolarmarna eller ett stort föremål avleder vattenstrålen
 • Tilltäppta filter eller spolarmar
 • Diskmaskinen står inte i våg
 • Skadade slangar eller tätningar kan orsaka vattenläckage
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.