• Exakt touchkontroll över dina värmekällor
    • Optimera din tid genom effektiv användning av effekten
    • Behåll fullständig kontroll över tillagningstiden
    • En häll som inte kan slås på av misstag